Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.

Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,
Postbus 190,
2700 AD Zoetermeer
© Vereniging FME-CWM / FME Advocaten

Vrijblijvend advies?
Wij bellen je meteen terug.